2017

https://maturashteterore.wordpress.com/ http://www.akp.gov.al/index.php?option=com_content&view=article&id=183:provimet-e-lendeve-me-zgjedhje-skema-e-vleresimit-msh-2017&catid=53&Itemid=318     Skema e vlerësimit, gjuhë angleze, varianti A Skema e vlerësimit, gjuhë angleze, varianti B Biologji e thelluar, zgjidhje Biologji bërthamë, zgjidhje Skema e vlerësimit, ekonomi bërthamë Skema e vlerësimit, ekonomi thelluar